Łódź Plaza wykorzysta zabytkowe elementy

Inwestorzy zajmujący się budową centrum handlowego Łódź Plaza postanowili, że przy projektowaniu obiektu wykorzystane zostaną elementy starej fabryki, znajdującej się na tym terenie. Zakłady, które dawniej znajdowały się w miejscu gdzie powstać ma galeria, nosiły nazwę Fakora. Obecnie trwają rozmowy z władzami miasta, mające na celu zdobycie pozwolenia na budowę i omówienia jej szczegółowych warunków. Aktualne wizualizacje przedstawione przez dewelopera przewiduje jednak  już teraz wykorzystanie wieży ciśnień mimo nowoczesnej architektury, jaką cechuje się Łódź Plaza.

Wieża ciśnień to jedyny obiekt Fakory wpisany do lokalnej ewidencji zabytków. W związku z tym Plaza Centers nie może ingerować w ten element. Konserwatorzy zabytków chcieliby jednak zachować większą część obiektów. Aktualnie nie wiadomo, jak do tego pomysłu ostatecznie odniesie się deweloper i czy ten fakt wpłynie na dalszą budowę. Pewne jest, że jeżeli tylko będzie to możliwe, zostaną podjęte starania by uniknąć zbędnych wyburzeń.

Warto przypomnieć, że Łódź Plaza ma powstać przy ulicy Rzgowskiej. Planowana powierzchnia galerii to 55 tys. metrów kwadratowych, na których znajdzie się około 120 lokali.